GM ItaliaGattimondo är ett litet företag men med ett stort engagemang och som vill göra även det lilla stort. Det personliga mötet och det emotionella värdet som uppstår mellan männsiskor, gärna med en bit mat och något att dricka är kärnan i dess verksamhet. Gattimondo agerar som importör och grossist och säljer till medvetna butiker, cafeer, restauranger, hotell men erbjuder även sina tjänster vid events.

Det Gattimondo vill göra är att med dess produkter och tjänster öka medvetenheten och kunskapen om just de trakter där dess grundares familj vistas och har sina rötter. Verksamhetens värdegrunder är miljömedvetenhet, historia och kultur. Jorden är oss bara till låns, slow-food rörelsens tänk där livsmedlens ursprung, en ekologisk produktion, bevarandet av lokala och regionala matkulturer samt en utveckling av ett jordbruk som varken utarmar jorden eller människorna som brukar den känns helt rätt för Gattimondo.
Grundprinciper för Gattimondo

  • Starkt engagemang för att göra även det lilla stort
  • Nyfikenhet att upptäcka och bli mer medveten
  • Njuta av det vackra och goda som finns
  • Lyfta fram den Toscansk-Emilianska kulturen i Sverige
  • Lyfta fram den Svenska kulturen i den Tosk-Emilianska trakten i Italien
  • Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet

Angående namnet Gattimondo; Gatti är ett efternamn och betyder katter på Italienska. Mondo betyder värld. Bilderna nedan är tagna vid matbutiken Cajsa Wargs 15 års firande  – Gattimondo öppnade en 40 kgs parmesanost inför publik.