Julens och påskens traditioner är väldigt speciella matmässigt i Italien och är förknippade med de religösa högtiderna. Exempel på produkter som ingår i denna kategori är: